Home EHBO opleiding

Veilig verzekeren:

logo qshops

logo geschilonline


Meer informatie over EHBO opleiding

Welke verantwoording heeft u

Vele gastouderbedrijven hebben zich de laatste decennia gemanifesteerd, omdat dit een lucratieve manier was om veel geld te verdienen. Vooral om de toeslagen van de belasting werd deze vorm van kinderopvang erg aantrekkelijk. Omdat het door veel mensen vooral als handel werd gezien, was de verantwoording in vele gevallen ver te zoeken. Hierdoor zijn er in het verleden tal van fouten gemaakt en kwam dit de veiligheid van het kind niet ten goede. Strengere regels van de overheid had dit tot gevolg, zodat het kaf van het koren werd gescheiden. Deze strengere regels hielden in, dat de gastouder gezinnen aan meerdere eisen moesten voldoen. Eisen die vooral met de veiligheid van het kind te maken hebben.

 

E.H.B.O vanaf 2010 verplicht

In de nieuwe regels van de overheid, is sinds Januari 2010 opgenomen dat het verplicht is een E.H.B.O. diploma te hebben. Nu zijn er diverse cursussen om uw E.H.B.O. diploma te halen, maar die cursus waarbij de aandacht in het speciaal naar kinderen uitgaat is uiteraard het beste. Tijdens zo’n E.H.B.O. cursus krijgt u inzicht in de vele verschillen die er zijn tussen volwassenen, kinderen en zuigelingen, die van groot belang zijn bij de eerste hulp verlening.

U leert op zo’n cursus hoe u een eenvoudig wondje kunt behandelen, maar ook hoe u hulp moet verlenen bij levensbedreigende situaties. Door deze nieuwe regels, is het gastouderschap een stuk professioneler geworden en veel veiliger en gezonder voor al die kinderen die buitenschools worden opgevangen. E.H.B.O. vereist wel oefening en jaarlijkse herhaling, zodat u goed op de hoogte blijft.

 


Over Gastouderverzekering.nl | Contact | Inloggen | Disclaimer | Privacy Policy
© 2007 - 2021 | Gastouder Verzekering | Voor gastouder en bij kinderopvang